Advokátní kancelář Brno

 

 

K řešení Vašich záležitostí přistupujeme vždy zodpovědně s důrazem na efektivitu odvedené práce, čemuž také odpovídá cena právních služeb. Jednáme s Vámi vždy na rovinu, proto si cenu právních služeb dohodnene před převzetím právního zastoupení.

Cena právních služeb se odvíjí od časové a odborné náročnosti, míry odpovědnosti advokáta a hodnoty projednávané věci. Nejčastěji je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé právní záležitosti. Cena za advokátní úschovu začíná na částce 5.000 Kč, za převod nemovitosti začíná na částce 5.000 Kč, za rozvod začíná na částce 8.000 Kč a za založení společnosti začíná na částce 10.000 Kč.

Cena právních služeb může být sjednána také hodinovou sazbou, která v závislosti na právní náročnosti a délce spolupráce s klientem v občanských a rodinných záležitostech začíná na částce  1.800 Kč za hodinu práce advokáta a v obchodněprávních a trestních věcech začíná na částce  2.000 Kč za hodinu práce advokáta. Umožňuje-li to povaha věci, předem Vám sdělíme odhadovanou časovou náročnost požadované právní služby.

Dále je třeba počítat s úhradou hotových výdajů (notářský zápis, soudní či jiné poplatky, znalecké posudky apod.), které s poskytovanou právní službou souvisejí a na jejichž možný vznik Vás předem upozorníme.

Předpokládanou výši ceny za konkrétní právní službu Vám rádi obratem sdělíme, jakmile nám poskytnete podrobnější informace vztahující se k právní službě, kterou požadujete.