Člověka v běžném životě provází mnoho záležitostí, při nichž se bez právní pomoci neobejde. Nenechte se žádnou životní situací zaskočit! Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás.


CO PRO VÁS UDĚLÁME?

    Sepíšeme za Vás kupní či darovací smlouvy, smlouvy o dílo a další smlouvy, které budete potřebovat.

    Najdeme řešení pro otázky vlastnictví, podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů.

    Pomůžeme Vám při uplatnění nároku na náhradu škody nebo při bezdůvodném obohacení.

    Převezmeme za Vás vymáhání a správu pohledávek – sepíšeme předžalobní upomínky nebo žaloby na zaplacení a zašleme je dlužníkovi, vyhotovíme smlouvy o postoupení pohledávky či smlouvy o převzetí dluhu, pomůžeme Vám zvolit vhodné zajištění pohledávek.

    Poskytneme Vám právní poradenství v oblasti směnek – ať už půjde o jejich vystavování, převody nebo inkaso.

    Zajistíme výkon rozhodnutí soudu a exekuci majetku či příjmů dlužníka.

    Posoudíme neplatnost smluv a pomůžeme Vám od smluv odstoupit.

    Postaráme se o zřízení, zajištění a vymáhání půjček.

    Vyřešíme spory vzniklé z občanskoprávních vztahů – například připravíme žalobu o zaplacení, určení vlastnictví nebo náhradu škody na zdraví či majetku.

    Zpracujeme právní rozbory a stanoviska.