Ať už podnikáte nebo se teprve chystáte vlastní společnost založit, čeká Vás spousta starostí a vyřizování. Obraťte se na nás, rádi Vám podáme pomocnou ruku a přispějeme k Vašim obchodním úspěchům.


CO PRO VÁS UDĚLÁME?

    Založíme za Vás obchodní společnost nebo zařídíme její změnu (obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání, statutárních orgánů, společníků, právní formy).

    Zajistíme sepsání zakladatelských dokumentů či jejich změn notářem.

    Zastoupíme Vás při jednání s živnostenským úřadem nebo v řízení ve věcech obchodního rejstříku.

    Postaráme se o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti.

    Zajistíme převod obchodních podílů nebo převod členství v družstvech.

    Zřídíme zástavní práva k obchodním podílům.

    Sepíšeme, zkontrolujeme či zrevidujeme obchodní smlouvy.

    Zastoupíme Vás před soudem, pokud se ocitnete ve sporu vzniklém z obchodních závazkových vztahů.

    Převezmeme za Vás vymáhání a správu pohledávek – sepíšeme předžalobní upomínky nebo žaloby na zaplacení a zašleme je dlužníkovi, vyhotovíme smlouvy o postoupení pohledávky či smlouvy o převzetí dluhu, pomůžeme Vám zvolit vhodné zajištění pohledávek.

    Poskytneme Vám právní poradenství v oblasti směnek – ať už půjde o jejich vystavování, převody nebo inkaso.

    Zpracujeme právní rozbory a stanoviska.