Prodáváte či kupujete nemovitost? Řešíte zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti? Přejete si v domě vymezit (bytové a nebytové) jednotky? Zamýšlíte převést družstevní byty do osobního vlastnictví? Naše advokátní kancelář Vás těmito složitými procesy bezpečně provede. Poskytneme Vám komplexní poradenské služby a zastoupíme Vás při všech potřebných jednáních v oblasti práva nemovitostí.


CO PRO VÁS UDĚLÁME?

    Připravíme vše potřebné pro převod nemovitostí a převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu.

    Vypracujeme rezervační, předkupní, kupní či darovací smlouvu.

    Připravíme dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemovité věci.

    Zajistíme advokátní úschovu kupní ceny (nebo vypořádacího podílu) a následně ji vyplatíme prodávajícímu.

    Zastoupíme Vás při jednání s katastrálním úřadem ohledně vkladu, zápisu či výmazu práv.

    Postaráme se o zřízení nebo zánik služebností (věcných břemen) a vyřešíme jiná omezení nemovitostí.

    Vypracujeme prohlášení vlastníka budovy o vymezení (bytových a nebytových) jednotek v domě.

    Zajistíme právní servis při převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví.

    Poskytneme Vám právní pomoc při založení a činnosti společenství vlastníků jednotek.

    Vyřešíme veškeré záležitosti týkající se nájmů a podnájmů nemovitostí, bytů a nebytových prostor – včetně výpovědí z nájmu, žalob na vyklizení bytů a nebytových prostor.

    Zkontrolujeme jakoukoliv smlouvu týkající se nemovitostí, upozorníme na rizika a doporučíme její úpravy pro Vaši maximální právní ochranu.