Ocitli jste se v zapeklité rodinné situaci a potřebujete rozřešit osobní či majetkové vztahy mezi členy rodiny? Citlivě každý problém uchopíme tak, abyste co nejrychleji dosáhli toho nejlepšího řešení.


CO PRO VÁS UDĚLÁME?

    Poskytneme Vám veškeré právní služby týkající se rozvodu manželství.

    Připravíme dokumenty potřebné k tzv. dohodnutému (nespornému) rozvodu: společný návrh manželů na rozvod manželství, dohodu rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, vypořádání vzájemných majetkových poměrů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu.

    Vytvoříme návrhy na úpravu poměrů nezletilých dětí, včetně styku rodičů či jiných příbuzných s nezletilými dětmi.

    Pomůžeme Vám při stanovení výživného nezletilých i zletilých dětí, výživného manželů a výživného po rozvodu.

    Zajistíme uplatnění nároku na výživné neprovdané matky a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

    Zastoupíme Vás v řízení o určení či popření otcovství.