Advokátní kancelář Brno

 

 

Pojďme se seznámit - budeme Vašimi průvodci právním světem. Právu rozumíme a uděláme vše pro to, abychom porozuměli Vašim potřebám a našli to nejvhodnější řešení. Díky malému týmu Vám nabízíme skutečně osobní přístup.

hana-konecna-advokatka.jpg

Mgr. Hana Konečná


advokátka

Mgr. Hana Konečná je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V právní praxi se pohybuje již od roku 2005. Nasbírala cenné zkušenosti z celé řady právních odvětví, zastupovala klienty nejen v občanskoprávních a obchodněprávních sporech, ale i v trestních řízeních. Od roku 2013 působí jako samostatná advokátka. Spolupracuje s dalšími advokáty a notáři působícími zejména v Brně a Praze, s vybranými exekutorskými úřady, znalci a tlumočníky. Ve své právní praxi se věnuje veškerým záležitostem týkajících se nemovitostí, advokátní úschovám, rodinnému právu, zakládání společností a obhajobě obviněných i zastoupení poškozených v trestním řízení.

+420 606 048 612 | hana@akkonecna.cz | ID DS: mipxdnu | Ev. č. ČAK: 15059

anezka-praktikantka.jpg

Anežka Vrchotová


advokátní praktikantka

Anežka Vrchotová je studentkou čtvrtého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde současně působí jako pomocná vědecká síla na katedře občanského práva. Absolvovala mimo jiné stáž na Nejvyšším soudě ČR. Zajímá se o rodinné, občanské a obchodní právo. Z veřejnoprávní oblasti směřuje svůj zájem zejména k trestnímu právu.

anezka@akkonecna.cz